หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุรพันธ์ เกตุจุ้ย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านด่าน

   
"เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"
 
 
พันธกิจ
 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นสังคมน่าอยู่

ส่งเสริม สนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
ยุทธศาสตร์ อบต.บ้านด่าน


 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริทารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
สายตรงนายก
095-6237417
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
055-689-246Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10