หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  พนักงาน อบต.  
 
 


นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัด อบต.บ้านด่าน


นายศุภกิตติ์ กาวิละ
รองปลัด อบต. บ้านด่าน
 
กองคลัง
 


นายวรวิทย์ สีขาว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวปทุมภรณ์ ถิ่นเถิน
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวอรอุมา เนื่องวัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง/ชง)
 
พนักงาน
 


นางสาวสุจิตตรา โตสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาววรรณฤดี บุญคล่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวผุสดี ใจแปลง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10