หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุรพันธ์ เกตุจุ้ย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  พนักงาน อบต.  
 
 


นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัด อบต.บ้านด่าน


นายศุภกิตติ์ กาวิละ
รองปลัด อบต. บ้านด่าน
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวกรภัทร์ นวโศภาธนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอทิตยา อ้นชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายเพ็ชร เกี๋ยวคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ


นางสาวมัณฑนา พุฒแดง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวศศิภา ค้อมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


พันจ่าเอกสุริยา โตงิ้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
พนักงาน
 


นางสาวภัทธาวดี มั่นเหมาะ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวอภิญญา พรานบุญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสมพงศ์ บุญเม่น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวกรรณิการ์ จิตรจรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดิ์สกล บุญเม่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายรัก โพธิ์พิเนตร
พนักงานขับรถยนต์


นายชญานนท์ มั่นเหมาะ
พนักงานขับรถยนต์


นายเมืองแมน บุญเม่น
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
สายตรงนายก
095-6237417Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10