หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 


นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัด อบต. บ้านด่าน


นายศุภกิตติ์ กาวิละ
รองปลัด อบต. บ้านด่าน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกรภัทร์ นวโศภาธนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศุภกิตติ์ กาวิละ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายวรวิทย์ สีขาว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศิริศักดิ์ เกตุขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง


จ่าสิบตรีกมล เข็มนาจิตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
หรือ 095-634-7384Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10