หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุรพันธ์ เกตุจุ้ย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
พรก.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)  
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  "เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
  ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"
   
  วิสัยทัศน์ อบต.บ้านด่าน
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
สายตรงนายก
095-6237417Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10