หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานผู้่ปฏิบัติ  30 เม.ย. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย พายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน  1 เม.ย. 2564 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2564  16 มี.ค. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน  3 มี.ค. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564   3 ก.พ. 2564 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ดำเนินการตามโครงการออกหน่วยบริการรับยื่นแบบและสำรวจภาษีป้าย ประจำปี 2564  25 ธ.ค. 2563 194
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564  24 ธ.ค. 2563 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 ใหม่  24 ธ.ค. 2563 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านปฏิบัติราชการแทน  17 พ.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  1 พ.ย. 2563 240
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563  14 ต.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  7 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  30 ก.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  30 ก.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบ้านด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  28 ก.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านด่าน (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2563  25 ก.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  25 ก.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญต่าง ๆ ของไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  31 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 201-(COVID-19)  20 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  9 ก.ค. 2563 298
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดทำสถานที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  23 เม.ย. 2563 4
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
หรือ 095-634-7384Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10