หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565  10 ม.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ครั้งแรก ประจำปี 2565  4 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รับเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  22 ธ.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2564 ณ หมู่ที่ 2-5  17 พ.ย. 2564 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  6 ต.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)  30 ก.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานผู้่ปฏิบัติ  30 เม.ย. 2564 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย พายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน  1 เม.ย. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2564  16 มี.ค. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน  3 มี.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564   3 ก.พ. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ดำเนินการตามโครงการออกหน่วยบริการรับยื่นแบบและสำรวจภาษีป้าย ประจำปี 2564  25 ธ.ค. 2563 203
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564  24 ธ.ค. 2563 197
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 ใหม่  24 ธ.ค. 2563 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านปฏิบัติราชการแทน  17 พ.ย. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  1 พ.ย. 2563 248
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563  14 ต.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  7 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  30 ก.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  30 ก.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบ้านด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  28 ก.ย. 2563 10
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10