หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  สมาชิกสภา  
 
 


นายบุญฟื้น อ่วมปิ่น
ประธานสภา อบต.
 


นายแดง โตสุข
รองประธานสภา อบต.


นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นายธวัชชัย อ้นอยู่
ส.อบต.หมู่ 1


นายเพ็ญ บัวนวล
ส.อบต.หมู่ 1


นายชะอม พันเขียว
ส.อบต.หมู่ 2


นายมนัส อุ่นนุช
ส.อบต.หมู่ 3


นายบุญช่วย สุขพลอย
ส.อบต.หมู่ 4


นายสนิท ยังเที่ยง
ส.อบต.หมู่ 4


นายเย็น กลิ่นทอง
ส.อบต.หมู่ 5


นายถวิล อยู่เกิด
ส.อบต.หมู่ 6


นายจง จาดทองศรี
ส.อบต.หมู่ 6
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
หรือ 095-634-7384Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10