หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  สมาชิกสภา  
 
 


นายแดง โตสุข
ประธานสภา อบต.
 


นางทุเรียน นำฟู
รองประธานสภา อบต.


นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นายศราวุธ นัดครีพ
ส.อบต.หมู่ 1


นางอุดม เอี่ยมอ้น
ส.อบต.หมู่ 2


นายโกศล มั่นเหมาะ
ส.อบต.หมู่ 5


นายเทียนชัย มาคำ
ส.อบต.หมู่ 6


นางบำรุง โพธิ์เพ็ง
ส.อบต.หมู่ 7


นายพยนต์ อ่ำอิ่ม
ส.อบต.หมู่ 8
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10