หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุรพันธ์ เกตุจุ้ย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.bandan-st.go.th/or... แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานของส่วนราชการ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.bandan-st.go.th/bo... https://www.bandan-st.go.th/me... https://www.bandan-st.go.th/st... 1.ข้อมูลผู้บริหาร ชื่อนามสกุลตำแหน่งรูปถ่ายเบอร์โทร
2.ข้อมูลฝ่ายการเมือง (สมาชิกสภา อบต.)
3.ข้อมูลผู้บริการฝ่ายราชการประจำ (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.bandan-st.go.th/pr... โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.bandan-st.go.th/pr... แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566 ซึ่งกระกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือแนวทาง หน้า 9และ15
2.เป้าหมาย อยู่หน้าที่ 12
3.ตัวชี้วัด  อยู่ในหน้า ที่ 11
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.bandan-st.go.th/co... ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ เวฟไซค์ อีเมลและแผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.bandan-st.go.th/pr... กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.bandan-st.go.th/co... ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ในปี 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.bandan-st.go.th/we... กระสานสนทนาของหน่วยงานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้
o9 Social Network https://www.bandan-st.go.th/ho... https://web.facebook.com/%E0%B... เฟรสบุคและเวฟไซค์ ของหน่วยงาน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.bandan-st.go.th/ne... ประกาศแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ อบต.บ้านด่าน
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
สายตรงนายก
095-6237417
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
055-689-246Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10