หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มอก.) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มอก.) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มอก.) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox CM๓๐๕ df หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐ ๕๗ ๐๐๑๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ 46-009 บ้านวังแดด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด่าน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 25.-บาท จำนวน 126 คน ตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จัดฝึกอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งฯและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24 พ.ย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10