หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]



ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]



จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลบ้านด่าน (การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและการกลับยางรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]



ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างการอัตโนมัติ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และวัสดุเบ็ดเตล็ด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]



จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]



วัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 มี.ค. 2564 ]



ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]



จ้างเหมาบริการล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]



ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]



ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]



ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
หรือ 095-634-7384



Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10