หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินลูกรังซอยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ปริมาณผิวลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลูกรังบดอัดหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 572 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินลูกรังซอยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ปริมาณผิวลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลูกรังบดอัดหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 572 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมรางโชว์และอุปกรณ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้ไม้วางของ ขนาด ๑๐ ช่อง ๒ ชั้น (แบบ ๒ ชั้น ๆ ละ ๕ ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ โดเมนเนม (www.bandan-st.go.th) พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ Economy Package อายุ ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]โครงการขุดสระเก็บน้ำ(กลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านนาตาปาด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย [ 21 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อโครงกาารจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อโครงกาารจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำภายในหมู่บ้านสระประมง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจัง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำภายในหมู่บ้านสระประมง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจัง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำภายในหมู่บ้านสระประมง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจัง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มี.ค. 2563 ]โครงกาารจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค๊บ) [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองแม่ลูกอ่อน (บริเวณสระประมง) หมู่ที่ ๕ บ้านวังแดด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]โครงการขุดลอกคลองแม่ลูกอ่อน (บริเวณสระประมง) หมู่ที่ ๕ บ้านวังแดด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย [ 16 มี.ค. 2563 ]โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำภายในหมู่บ้านสระประมง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจัง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย [ 20 ก.พ. 2563 ]โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. คลองแม่ลูกอ่อน หมู่ที่ ๖ บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย [ 13 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑือื่นๆ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง (กล้องวัดมุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย ULV) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
หรือ 095-634-7384Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10