หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑือื่นๆ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง (กล้องวัดมุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย ULV) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง (กล้องวัดมุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]ซื้อของสมนาคุณ และกระเป๋าถุงผ้าลดโลกร้อน โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]ซื้อของสมนาคุณ และกระเป๋าถุงผ้าลดโลกร้อน โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมายานพาหนะ โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fujixerox รุ่น Docuprint CM ๓๐๕ df) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐ ๕๗ ๐๐๑๕ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๕๔๙๖ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๒ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หมึกพิมพ์ Fuji xerox) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตู้เหล็กแบบบานเปิด ๒ บาน มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านด่าน (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหาร โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านด่าน (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านวังแดด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
หรือ 095-634-7384Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10