ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จังหวัดสุโขทัย Admin | e-Mail

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เกร็ดความรู้ชุมชน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 11111111111
รางวัลที่ได้รับ
ดูท้ั้งหมด
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในด้านการขอน้ำอุปโภค/บริโภค
 • น้อยที่สุด
 • น้อย
 • ปานกลาง
 • มาก
 • มากที่สุด
 • ดูท้ั้งหมด
   ลิงค์สำคัญ
   สถิติเว็บไซต์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    เกร็ดความรู้ชุมชน

   

  เกร็ดความรู้ชุมชน

   

  ประวัติ

  พ.ศ. 2452 ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ที่ตำบลบ้านด่าน

  พ.ศ. 2459 ย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลลานหอย และได้ย้ายมาอยู่ริมถนนจรดวิถีถ่อง

  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านด่านลานหอย

  ที่ตั้งและอาณาเขต

  อำเภอบ้านด่านลานหอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเถิน (จังหวัดลำปาง), ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีสำโรง

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอคีรีมาศ

  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคีรีมาศ และอำเภอพรานกระต่าย (จังหวัดกำแพงเพชร)

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองตากและอำเภอบ้านตาก (จังหวัดตาก)

  การแบ่งเขตการปกครอง

  การปกครองส่วนภูมิภาค

  อำเภอบ้านด่านลานหอยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน ได้แก่


  1. ลานหอย (Lan Hoi) 10 หมู่บ้าน

  2. บ้านด่าน (Ban Dan) 8 หมู่บ้าน

  3. วังตะคร้อ (Wang Takhro) 8 หมู่บ้าน

  4. วังน้ำขาว (Wang Nam Khao) 17 หมู่บ้าน

  5. ตลิ่งชัน (Taling Chan) 10 หมู่บ้าน

  6. หนองหญ้าปล้อง (Nong Ya Plong) 10 หมู่บ้าน

  7. วังลึก (Wang Luek) 8 หมู่บ้าน

  การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  เทศบาลตำบลลานหอย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลานหอย

  เทศบาลตำบลตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งชันทั้งตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลานหอย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลานหอย)

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านด่านทั้งตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะคร้อทั้งตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำขาวทั้งตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้องทั้งตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังลึกทั้งตำบล

  การคมนคม

  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง) เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

  ทางรถไฟ สถานีรถไฟสวรรคโลก

  ทางอากาศ ท่าอากาศยานสุโขทัย

  แหล่งท่องเที่ยว

  พิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านวังหาด เครื่องมือเครื่องใช้สมัยยุคหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

  พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม

  ประเพณีแห่ชูชก-หนึ่งเดียวในโลก

   
   
     
      
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 93/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 67140
  โทรศัพท์ 055-634172 055-689247 E-mail info@bandan-st.go.th