ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จังหวัดสุโขทัย Admin | e-Mail

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เกร็ดความรู้ชุมชน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 11111111111
รางวัลที่ได้รับ
ดูท้ั้งหมด
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในด้านการขอน้ำอุปโภค/บริโภค
 • น้อยที่สุด
 • น้อย
 • ปานกลาง
 • มาก
 • มากที่สุด
 • ดูท้ั้งหมด
   ลิงค์สำคัญ
   สถิติเว็บไซต์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติ  เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ในฐานะหน่วยงาน ในการบริหารงานท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการ ในหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์   
   
  กิจกรรมที่น่าสนใจ
   
   
 • ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในเขต อบต.บ้านด่าน
 •  
   
 • อบต.บ้านด่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช
 •  
   
 • วันปิยมหาราช
 •  
  ดูท้ั้งหมด
  กระดานสนทนา
   
 • ใครอยากรวย!!คลิก
 • ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน
 • เครื่องพิมพ์เช็ค
 • เทิดทูลสถาบัน
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการ 5 การไฟฟ้านครหลวง
 • เทิดทูลสถาบัน

 • ดูท้ั้งหมด

   

  นายผิน พยัคฆ์น้อย
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   สถานที่ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ดูท้ั้งหมด
   สินค้า OTOP

  สินค้า OTOP
  ดูท้ั้งหมด

     
      
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 93/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 67140
  โทรศัพท์ 055-634172 055-689247 E-mail info@bandan-st.go.th